Ing. Michal Mühlbauer, PhD.

Michal Mühlbauer je jedním ze zakladatelů fondu kvalifikovaných investorů OM Real Estate Fund
SICAV, a.s. Zároveň je také jednatelem OM Property Holding a jedním ze zakladatelů stavebně-poradenské firmy OM Consulting a celé skupiny OM. 

Má za sebou dlouholetou praxi v oboru stavebnictví, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Díky znalosti mezinárodního prostředí úzce spolupracuje s jak s českými, tak zahraničními investory.

Před založením OM Consulting, první z firem skupiny OM, pracoval jak na straně dodavatele
staveb na pozici projektového manažera, tak na straně klienta v roli seniorního projektového manažera. Podílel se na realizacích jako tunel Mrázovka, Hotel Clarion a kongresové centrum v Olomouci, továrna pro Hill’s Pet Nutrition v ČR a USA, továrna na farmaceutika Chinoin / Sanofi Aventis a výstavba ředitelství Citroën (obojí v Maďarsku). Studoval a pracoval ve Francii, USA a Maďarsku. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT na katedře stavební mechaniky, obor Konstrukce a dopravní stavby a získal doktorát Fakulty stavební ČVUT a Université Joseph Fourier ve francouzském Grenoble. Mluví plynně anglicky a francouzsky, částečně rusky a maďarsky.

Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě (hraje na klavír a kytaru a basovou kytaru),
fotografii, sportu a literatuře, je sběratelem starých hudebních nosičů.

E m.muhlbauer@omre.cz
T +420 725 700 984

Ing. Ondřej Vala

Ondřej Vala je jedním ze zakladatelů fondu kvalifikovaných investorů OM Real Estate Fund SICAV, a.s. Vedle toho je také jednatelem OM Property Holding a jedním ze zakladatelů stavebně-poradenské firmy OM Consulting a celé skupiny OM.

Ondřej Vala se oboru stavebnictví a developmentu věnuje od studií – v roli generálního dodavatele stavby na pozici technologa – přípraváře. Na straně klienta jako project manager zajišťoval přípravy a
realizace hotelových, administrativních, rezidenčních a polyfunkčních projektů.

Během svého působení v developerské společnosti CPI se podílel například na realizacích CPI City Centre Olomouc, Clarion Congress Hotel Olomouc, Buddha Bar Hotel Prague a řadě dalších.
V rámci společnosti Hochtief CZ pracoval na zakázce pro Letiště Ruzyně – parkovací dům D a
vestibul vchodu F. Ondřej Vala je absolventem Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor Podnikání a řízení ve stavebnictví. Studoval také na Fakultě Managementu na VŠE v Praze a na University of Salford, Faculty of Business, Law and Built Environment. Mluví plynně anglicky a má pokročilou znalost ruštiny.

K jeho zájmům patří stolní tenis a sjezdové lyžování, hraje na 12ti strunnou kytaru a sbírá staré mince.

o.vala@omre.cz
T +420 725 700 984