„AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona
240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle
paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na
http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140
00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na:
https://www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.